Xử lý đơn hàng trả lại

Với những đơn hàng đã hoàn thành nhưng vì một lý do khác khách hàng yêu cầu hoàn trả, để xử lý đơn hàng bị hoàn trả quý khách vui lòng làm như sau:

 • Click vào đơn hàng bị hoàn trả

 • Tiếp theo click vào nút "Hoàn trả"

Hệ thống báo cáo các thông tin về đơn hàng:

 • Đơn hàng số
 • Thông tin tài khoản
 • Địa chỉ thanh toán
 • Địa chỉ giao hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin giao hàng
 • Các sản phẩm để hoàn trả

  Hệ thống báo cáo các sản phẩm được hoàn trả, quý khách có thể nhập số lượng sản phẩm bị trả lại vào "Số lượng để trả lại"

  Sau khi nhập xong, quý khách vui lòng click "Cập nhật số lượng" để hệ thống cập nhật số sản phẩm và số tiền đã trả lại.

 • Hoàn trả

  Quý khách có thể tạo ghi chú cho đơn hàng hoản trả bằng cách nhập vào:

 • Các tổng số hoản trả

  • Tổng: tổng số tền hoàn trả lại
  • Hoàn trả phí giao hàng (gồm thuế): hệ thống sẽ hiển thị mặc định phí giao hàng, quý khách có thể nhập để chỉnh sửa
  • Điều chỉnh hoàn trả: quý khách có thể nhập số tiền để điều chỉnh hoàn trả, ví dụ quý khách ship nhầm cho khách hàng 1 cái áo, khách hàng có yêu cầu hoàn trả nhưng trao đổi lại khách hàng chấp nhận lấy áo đó và nhận lại 1 số tiền. Số tiền đó sẽ được nhập vào phần này.
  • Phí điều chỉnh: là mức phí mà khách hàng sẽ phải trả để trả lại đơn hàng.

 • Cuối cùng, quý khách vui lòng bấm vào nút "Hoàn trả Offline" để hoàn thành đơn hàng hoàn trả.

Lưu ý:

Với mỗi đơn hàng bị hoàn trả, quý khách phải vào "Kho" để nhập đơn hàng bị trả lại.

results matching ""

  No results matching ""