Báo cáo khách hàng

Chức năng này, hệ thống báo cáo tổng số tiền và trung bình mỗi đơn hàng của từng khách hàng đã mua tại Shop. Chức năng này chủ yếu giúp quý khách tiện cho việc chăm sóc khách hàng.

Quý khách có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách nhập vào 1 trong số những trường dưới đây và click "Tìm kiếm":

 • Email
 • Tên
 • Tên họ
 • Nhóm khách hàng
 • Ngày khách hàng đã tạo
 • Ngày đặt hàng cuối cùng
 • Số lượng đơn hàng
 • Tổng số đã bán
 • Trung bình bán

results matching ""

  No results matching ""