Chức năng cấu hình

Đây là chức năng quan trọng cần lưu ý. Chức năng này dùng để cấu hình cho các chức năng khác như Cách tính phí Shop tự vận chuyển, Bản đồ shop, Mã vạch, Kho, Phần mềm bán hang tại quầy, Giao diện Gian hàng trên trợ, Hình ảnh Sản phẩm trên trang gian hàng của Shop.

Để vào chức năng này, quý khách click vào "Cấu hình" trên thanh bên trái.

results matching ""

    No results matching ""