2.5.7 Bản đồ

Quý khách có thể lựa chọn các vị trí địa điểm của shop. Khi khách hàng click vào "Xem trên bản đồ"

Địa chỉ mà shop đã chọn sẽ được hiển thị trên bản đồ

results matching ""

    No results matching ""