2.5.2 Tìm kiếm trên Gian hàng

Dùng để cấu hình chức năng tìm kiếm và trang kết quả tìm kiểm trên trang Gian hàng của Shop

  • Bật Ô Tìm kiếm: chọn "" hoặc "Không" để bật hoặc tắt ô tìm kiếm trên trang bán hàng.
  • Bố trí: Dùng để cấu hình trang kết quả tìm kiếm trong gian hàng. Chọn "2 cột với thanh bên trái" để tùy chỉnh giao diện của Shop hoặc quý khách có thể chọn "1 cột", "3 cột",...
  • Hiển thị Điều hướng dòng: chọn "" hoặc "Không" để bật hoặc tắt thanh điều hướng.

Sau khi nhập xong, click "Lưu cấu hình" để lưu lại.

results matching ""

    No results matching ""