Xử lý đơn hàng

Để xử lý những đơn hàng khách hàng mới đặt, hoặc chưa được xử lý. Quý khách vui lòng trỏ chuột vào đơn hàng có tình trạng "Chờ".

1. Tạo phiếu vận chuyển:

 • Để tạo phiếu vận chuyển quý khách vui lòng click "Giao hàng"

Hệ thống báo cáo các thông tin về đơn hàng:

 • Đơn hàng số
 • Thông tin tài khoản
 • Địa chỉ thanh toán
 • Địa chỉ giao hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin giao hàng

  Quý khách có thể click vào "Thêm số theo dõi" để theo dõi đơn hàng:

  • Chọn đơn vị giao hàng
  • Nhập tiêu đề
  • Nhập số vận đơn

 • Các sản phẩm để giao

  Quý khách só thể sửa số lượng sản phẩm trong phiếu vận chuyển bằng cách nhập vào ô "Số lượng để Giao hàng". Ví dụ trong trường hợp đơn hàng đặt 2 Gà ri nguyên con nhưng trong kho chỉ còn 1 con và khách cũng chấp nhận mua 1 con.

 • Ghi chú giao hàng

  Quý khách có thể tạo các ghi chú cho đơn vận chuyển bằng cách nhập vào "Ghi chú Giao hàng"

Tiếp theo cuốn chuột xuống dưới và click "Xác nhận giao hàng"

Chú ý:

 • Quý khách có thể gửi kèm Ghi chú và Phiếu vận chuyển vào Email cho khách hàng bằng cách chọn vào các ô "Gửi kèm Ghi chú" và "Email Bản sao Giao hàng"

* Quý khách chưa xuất kho phải thực hiện xuất kho cho đơn hàng trước khi giao hàng

2. In phiếu vận chuyển

 • Để in phiếu vận chuyển cho mỗi đơn hàng quý khách vui lòng click vào đơn hàng cần in phiếu vận chuyển

 • Chọn phần "Giao hàng" và click vào đơn hàng vừa chọn

 • Tiếp theo click vào "In" hệ thống sẽ tự động dowload phiếu vận chuyển về máy của quý khách.

 • File pdf phiếu vận chuyển của đơn hàng, quý khách có thể in ra từ file này

Ngoài ra, quý khách có thể gửi lại thông tin vận chuyển vào mail cho khách hàng bằng cách click vào "Gửi thông tin theo dõi" hệ thống sẽ tự động gửi thông tin vận chuyển vào email của khách hàng.

3.Tạo hóa đơn

 • Sau khi khách hàng đã nhận được sản phẩm và thanh toán, quý khách vui lòng click vào nút "Hóa đơn" để tạo hóa đơn cho đơn hàng.

Hệ thống báo cáo các thông tin về đơn hàng:

 • Đơn hàng số
 • Thông tin tài khoản
 • Địa chỉ thanh toán
 • Địa chỉ giao hàng
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin giao hàng
 • Các sản phẩm trong hóa đơn

  Quý khách só thể sửa số lượng sản phẩm trong hóa đơn bằng cách nhập vào ô "Số lượng để Giao hàng". Ví dụ trong trường hợp đơn hàng đặt 2 Gà ri nguyên con nhưng trong kho chỉ còn 1 con và khách cũng chấp nhận mua 1 con.

 • Tiếp theo cuốn chuột xuống dưới và click "Xác nhận hóa đơn" để hoàn thành đơn hàng.

Lưu ý:

 • Quý khách có thể gửi kèm Ghi chú và "Hóa đơn" vào Email cho khách hàng bằng cách chọn vào các ô "Gửi kèm Ghi chú" và "Email Bản sao Giao hàng"

 • Khi click vào nút "Hủy", trạng thái đơn hàng sẽ là "Đã hủy"
 • Khi click vào nút "Giữ", trạng thái đơn hàng là "Tạm dừng"

4. In hóa đơn

 • Để in hóa đơn cho mỗi đơn hàng quý khách vui lòng click vào đơn hàng cần in hóa đơn

 • Chọn phần "Hóa đơn" và click vào đơn hàng vừa chọn

 • Tiếp theo click vào "In" hệ thống sẽ tự động dowload hóa đơn về máy của quý khách.

 • File pdf hóa đơn của đơn hàng, quý khách có thể in ra từ file này

results matching ""

  No results matching ""