2.5.1 Cấu hình giao diện gian hàng

Dây là chức năng giúp quý khách có thể tùy chỉnh giao diện trang chủ của Shop.

Các chức năng quý khách có thể tùy chỉnh:

  • Chọn mẫu giao diện:chọn "Như website chính" để chọn mẫu giao diện trang bán hàng của Shop giống với giao diện của các trang Kho thực phẩm, Kho thời trang, Kho nội thất.
  • Vị trí hồ sơ gian hàng: chọn "Trái" hoặc "Phải" hoặc "Nội dung" để tùy chỉnh vị trí hiển thị thông tin của Shop trên giao diện trang chủ Shop.
  • Trang chủ nội dung: giao diện trang bán hàng của Shop sẽ hiển thị nội dung theo tùy chọn của quý khách.
  • Hiển thị Điều hướng theo dòng cho các Trang nội dung: chọn "" hoặc "Không" để bật hoặc tắt thanh điều hướng theo dòng trên trang nội dung.

Sau khi nhập xong, click "Lưu cấu hình" để lưu lại.

results matching ""

    No results matching ""