Chức năng mã vạch

In tem Mã vạch

Chức năng này giúp quý khách quản lý và in mã vạch của sản phẩm, để vào chức năng quý khách vui lòng trỏ chuột vào "Mã vạch" và click xuống "In tem Mã vạch"

Chọn sản phẩm mà quý khách muốn in tem Mã vạch và tích vào ô vuông nhỏ trước sản phẩm đó. Trong trường hợp sản phẩm của Shop quá nhiều, quý khách có thể tìm kiếm sản phẩm của mình bằng cách nhập vào các ô vuông để tìm kiếm theo:

 • Mã (mã sản phẩm)
 • Tên (tên sản phẩm)
 • Tên tiếng Vietnam
 • Kiểu (loại sản phẩm)
 • Giá (tìm kiếm theo khoảng giá của sản phẩm)
 • Số lượng (số lượng tồn kho của sản phẩm)
 • Hiển thị
 • Tình trạng
 • Mã vạch

và click vào "Tìm kiếm"

Tiếp theo ở trường "Thao tác" chọn "In mã vạch" và click vào "Gửi"

Ở cửa sổ mới, quý khách vui lòng tích vào ô vuông nhỏ các sản phẩm cần in tem Mã vạch và nhập số lượng Mã vạch cần in ra của mỗi sản phẩm.

Tiếp theo ở trường "Thao tác" chọn "In mã vạch" và click vào "Gửi"

Hệ thống sẽ tự động tải về máy tính của quý khách file pdf mã vạch của sản phẩm

results matching ""

  No results matching ""