2.5.6 Trò chuyện

Quý khách có thể cấu hình chức năng Trò chuyện trong trường này và click "Lưu cấu hình" sau khi nhập xong.

Khi sửa xong, cấu hình trên giao diện trang chủ của Shop sẽ được thay đổi

results matching ""

    No results matching ""