Báo cáo

1. Báo cáo Bán hàng

 • Bán hàng
 • Đơn hàng
 • Doanh thu theo giờ
 • Doanh thu theo tuần
 • Doanh thu theo nhóm khách hàng
 • Doanh thu theo khách hàng
 • Doanh thu theo danh mục
 • 2. Báo cáo Danh mục

 • Sản phẩm/Bán chạy

 • Tồn kho thấp

3. Báo cáo Khách hàng

 • Khách hàng

results matching ""

  No results matching ""