Chức năng trò chuyện

Chức này giúp quý khách chat trực tuyến với khách hàng, quản lý và xem các tin nhắn từ khách hàng gửi đến.

1. Tổng hợp

Để vào chức năng này, quý khách trỏ chuột vào "Trò chuyện" và click xuống "Tổng hợp"

Ở chức năng này quý khách có thể chat trực tuyến với khách hàng, hoặc có thể thay đổi trạng thái trò chuyện của Shop:

 • Trực tuyến
 • Bận
 • Vô hình
 • Ẩn

Khi có khách hàng gửi tin nhắn đến

Hệ thống sẽ thông báo có tin nhắn mới trên chức năng trò chuyện. Quý khách có thể chọn:

 • Click "Bắt đầu" để chat trực tuyến với khách hàng
 • Click "Từ chối" để từ chối chat trực tuyến với khách hàng
 • Click "Đóng" để đóng cuộc trò chuyện

2. Lịch sử

 • Chức năng này, quý khách có thể xem được lịch sử tất cả các cuộc trò chyện với khách hàng.

 • Quý khách có thể xem chi tiết của tin nhắn bằng cách chọn và click vào tin nhắn muốn xem

3. Tin nhắn trước

Khi có tin nhắn từ khách hàng trong khi đó Shop lại ko online, tất cả các tin nhắn đó sẽ được hệ thống lưu lại trong chức năng này

Ngoài ra, quý khách có thể tìm kiếm tin nhắn bằng cách:

 • Tìm kiếm theo mã tin nhắn
 • Tìm kiếm theo tên khách hàng
 • Tìm kiếm theo email của khách hàng
 • Tìm kiếm theo nội dung tin nhắn khách hàng gửi tới
 • Tìm kiếm theo khaongr thời gian khách hàng gửi tin nhắn tới

results matching ""

  No results matching ""