Chức năng Hỏi/Đáp

Chức năng này, quý khách có thể tạo ra các câu hỏi và câu trả lời mà khách hàng có thể quan tâm.

1. Quản lý chủ đề

Quý khách có thể tạo ra các chủ đề cho hỏi đáp ở chức năng này, bằng cách trỏ chuột vào "Hỏi đáp" và click xuống "Quản lý chủ đề".

1.1 Thêm chủ đề

Tạo chủ đề cho các câu hỏi đáp bằng cách click "Thêm chủ đề".

Nhập các thông tin:

 • Tiêu đề: tên của chủ đề cần tạo.
 • Đường dẫn URL:nhập tên không dấu, các từ cách nhau bằng dấu "-".
 • Thứ tự sắp xếp: nhập số thứ tự sắp xếp chủ đề trên hệ thống.

Sau khi nhập xong click "Lưu Chủ đề" để lưu lại.

1.2 Xóa chủ đề

Xóa chủ đề bằng cách chọn và click vào "Chỉnh sửa"

Click "Xóa chủ đề"

Một cửa sổ nhỏ hiện ra báo “Khothucpham.vn cho biết: Bạn có chắc chắn muốn làm điều này?” tiếp tục bấm vào “OK”. Như vậy quý khách đã hoàn tất công việc xóa Chủ đề trên hệ thống.

2. Quản lý Hỏi đáp

Quý khách có thể tạo ra các câu hỏi và câu trả lời mà khách hàng có thể quan tâm tới ở chức năng này, bằng cách trỏ chuột vào "Hỏi đáp" và click xuống "Quản lý hỏi đáp".

2.1 Thêm hỏi đáp

Để thêm hỏi đáp click "Thêm Hỏi đáp"

Nhập các thông tin:

 • Câu hỏi: nhập câu hỏi cho phần hỏi đáp.
 • Tình trạng: chọn "Trả lời" hoặc "Chưa giải quyết" nếu ko muốn viết câu trả lời cho câu hỏi.
 • Thêm trong chủ đề: chọn chủ đề cho lời hỏi đáp.
 • Thứ tự vị trí: nhập thứ tự vị trí của lời hỏi đáp xuất hiện trên hệ thống.
 • Đăng: chọn "" để đăng lời hỏi đáp lên hệ thống, chọn "Không" để không đăng.
 • Câu trả lời: nhập câu trả lời cho câu hỏi vừa nhập phía trên

Sau khi nhập xong, click "Lưu Hỏi đáp" để lưu lại.

3. Cấu hình

 • Quý khách có thể cấu hình chức năng Hỏi/Đáp trong trường này và click "Lưu cấu hình" sau khi nhập xong.

Khi sửa xong, cấu hình trên giao diện trang chủ của Shop sẽ được thay đổi

results matching ""

  No results matching ""