Quản lý tồn kho

Để vào chức năng Quản lý tồn kho, trỏ chuột vào "Kho" và click xuống "Quản lý tồn kho"

Đầu tiên, quý khách vui lòng chọn kho để quản lý bằng cách click vào "Chọn kho" và chọn kho cần quản lý hàng hóa

Trong chức năng "Quản lý tồn kho", quý khách có thể quản lý hàng hóa của mình ở trong kho, có thể biết được số lượng tồn kho của từng sản phẩm, và số lượng của sản phẩm trong từng kho.

Quý khách có thể tìm kiếm sản phẩm trong kho bằng cách:

 • Tìm kiếm theo mã sản phẩm
 • Tìm kiếm theo tên sản phẩm
 • Tìm kiếm theo mã vạch
 • Tìm kiếm theo số lượng tồn kho
 • Tìm kiếm theo số lượng tai kho

Quý khách có thể xem lịch sử xuất nhập của từng sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm cần xem và click vào "Xem" ở trường "Lịch sử xuất nhập":

1. Thông tin

 • Trong phần chi tiết xuất/nhập, trường "Thông tin" quý khách có thể biết các thông tin:

  • Thông tin sản phẩm
  • Thông tin tồn kho

2. Giao dịch

 • Tại đây hệ thống báo cáo chi tiết về các lần giao dịch sản phẩm mà quý khách đang xem

results matching ""

  No results matching ""