Quản lý khách hàng

1. Quản lý khách hàng

Ở chức năng này quý khách có thể thêm, xóa và quản lý các tài khoản của khách hàng trong Shop.

1.1 Thêm khách hàng

Thêm khách hàng cho Shop, click vào "Thêm khách hàng" trên thanh bên phải

Phần "Thông tin tài khoản", nhập các thông tin:

 • Nhóm khách hàng
 • Tên
 • Họ
 • Email
 • Ngày sinh
 • Giới tính

Phần "Địa chỉ", click vào "Thêm địa chỉ mới" Nhập các thông tin còn thiếu:

 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Quốc gia
 • Tỉnh/Tp
 • Quận/Huyện
 • Phường/Xã

Lưu ý:

Khi tích vào:

 • Địa chỉ thanh toán mặc định
 • Địa chỉ nhận hàng măc định

thì địa chỉ đang được nhập sẽ được đặt làm mặc định.

1.2 Thay đổi thông khách hàng

Thay đổi thông khách hàng bằng cách chọn tên tài khoản cần sửa và click vào "sửa"

1.3 Xóa khách hàng

Xóa tài khoản của khách hàng bằng cách click “sửa”, sau đó click “Xóa khách hàng”.

2. Nhóm khách hàng

Ở chức năng này quý khách có thể thêm, xóa và quản lý các nhóm khách hàng trong Shop.

2.1 Thêm nhóm khách hàng

Chức năng này giúp quý khách tạo ra các nhóm khách hàng, thuận tiện trong việc quản lý khách hàng của shop. Để thêm nhóm khách hàng cho Shop, click vào "Thêm nhóm khách hàng" trên thanh bên phải

Tiếp theo:

 • Nhập tên nhóm
 • Chọn nhóm thuế là "Khách bán lẻ"

Sau khi nhập xong, click "Lưu lại" để lưu lại nhóm

2.2 Xóa nhóm khách hàng

Xóa nhóm khách hàng bằng cách click vào nhóm cần xóa, sau đó click “Xóa nhóm khách hàng”.

Một cửa sổ nhỏ hiện ra báo “Khothucpham.vn cho biết: Bạn có chắc chắn muốn làm điều này?” tiếp tục bấm vào “OK”. Như vậy quý khách đã hoàn tất công việc xóa nhóm khách hàng trên hệ thống.

results matching ""

  No results matching ""