2.5.4 Shop Vận chuyển

Dùng để cấu hình các tính phí vận chuyển của Shop do Shop tự định nghĩa. Có 3 phương thức tính phí vận chuyển cơ bản, Shop có thể chọn phương thức phù hợp theo nhu cầu, bao gồm tính phí theo:

 • Cân nặng và Địa điểm
 • Giá và địa Điểm
 • Số sản phẩm và Địa điểm

 • Bật: bật hoặc tắt thời gian giao hàng và phí ship khi mua hàng.
 • Điều kiện: lựa chọn các cách tính phí giao hàng

  • Cân nặng và địa điểm
  • Giá và địa điểm
  • Số sản phẩm và Địa điểm giao hàng
 • Xuất:: xuất dữ liệu tính phí Shop Vận chuyển hiện tại ra tệp tin .CSV, bạn có thể sử dụng làm biểu mẫu để biên tập biểu giá tính phí Shop Vận chuyển rồi Nhập lại vào Shop. Lưu ý, tệp tin xuất ra dạng CSV và font chữ UTF8, các bạn tải phần mềm Notepad ++ tại đây.

 • Nhập: tải lên tên tin định nghĩa phí giao hàng do Shop Vận chuyển, các bạn có thể sử dụng tệp tin từ mục Xuất để điều chỉnh sửa đổi phí ship hiện tại rồi Nhập lại vào hệ thống.Lưu ý, chúng tôi đã tạo sẵn 1 tệp tin excel để Quý khách dễ dàng định nghĩa phí giao hàng Shop Vận chuyển tại đây (2). Quý khách có thể xem Video hướng dẫn để biết thêm chi tiết tại đây (1).
 • Mã tài khoản Shipchung API: Hệ thống được tích hợp sẵn với dịch vụ Giao nhận của ShipChung, 'Quý Khách có thể tạo tài khoản ShipChung rồi nhập mã tài khoản Shipchung API vào hệ thốngđể khi tạo vận đơn trên đơn vị vận chuyển Shipchung hệ thống sẽ tự động tính phí gửi vận đơn đến Shipchung. Mã tài khoản Shipchung API có được khi quý khách đăng ký tài khoản ở đơn vị vận chuyển Shipchung.

Sau khi nhập xong, Bấm "Lưu cấu hình" để lưu lại.

Chú thích:

 • (1)Xem hướng dẫn Cấu hình tính phí Shop vận chuyển bằng Video tại đây.
 • (2)Tải mẫu file Excel để Nhập công thức tính Shop Vận chuyển vào hệ thống tại đây.

results matching ""

  No results matching ""